Sunday, July 21, 2019

Cấu trúc IF-ELSE

Trong cuộc sống chúng ta rất hay gặp phải những tình huống đòi hỏi chúng ta phải đưa ra lựa chọn, hoặc là cái...

ASP.NET MVC Tutorial

ASP.NET MVC là một phần mềm mã nguồn mở của Microsoft. Nó là một framework phát triển web để tích hợp các tính năng...
csharp

Mảng trong C#

Một mảng lưu trữ một tập hợp các phần tử cùng loại có kích thước cố định một cách tuần tự. Mảng được sử...
laptrinhC

Nhập xuất mảng một chiều

Trong các bài viết trước oktot.net đã hướng dẫn các bạn cách nhập/xuất mảng trong hàm main(). Bài viết này sẽ hướng dẫn các...
csharp

Các ví dụ về định dạng ngày tháng trong C#

Ở phần trước mình đã giới thiệu một số ví dụ về các hoạt động toán học cơ bản, bài này sẽ tiếp tục...
csharp

Hoạt động tập tin nâng cao trong C # (Phần 2)

Ở phần trước mình đã giới thiệu với các bạn về đọc và viết trên tập tin văn bản nhờ sử dụng lớp StreamReader...
Sosanhcontro

Các phép toán trên con trỏ

Phép gán con trỏ Hai con trỏ cùng kiểu có thể gán cho nhau. Ví dụ int a, *p, *q ; float *f;  a = 5 ; p...
csharp

Encapsulation – Tính bao đóng trong C#

Encapsulation được định nghĩa là quá trình che giấu một hoặc nhiều mục tin trong một khối vật lý hoặc logic. Trong phương pháp lập trình...

Android – Content Providers

Một content provider cung cấp dữ liệu từ một ứng dụng khác theo yêu cầu. Các yêu cầu này được xử lý theo các...

Những cú pháp cơ bản trong Java

Khi xem xét một chương trình Java, nó có thể được định nghĩa như là một tập hợp các đối tượng giao tiếp thông...