Hướng dẫn Quản trị tài khoản và chính sách cục bộ

0

Các bạn xem trong phần 5 của khóa học Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT – ngàn doanh nghiệp cần.

Phần 5 – Quản trị Windows 10
Quản Trị tài khoản Local User và Local Group
Quản Trị và sử dụng Local Policy
Giám sát trẻ em dùng máy tính và chương trình an toàn

Xem thêm các nội dung sau:

Phân quyền (Permission) trên Linux

Hướng dẫn tạo Users, OU và phân quyền quản lý OU trên Windows Server…

SHARE

LEAVE A REPLY