Hướng dẫn Quản trị tài nguyên mạng

0

Các bạn xem trong phần 5 của khóa học Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT – ngàn doanh nghiệp cần.

Phần 5 – Quản trị Windows 10
Quản Lý Phân Quyền – Chia sẻ Tài Nguyên (SHARE Permission)
Quản Lý Phân Quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)

Triển khai File Server với dịch vụ DFS
Bảo mật dữ liệu vói EFS
Chia sẻ, phân quyền máy in qua mạng

Xem thêm các nội dung sau:

Phân quyền (Permission) trên Linux

Hướng dẫn tạo Users, OU và phân quyền quản lý OU trên Windows Server…

SHARE

LEAVE A REPLY