Slide bài giảng Mô hình TCP/IP và mạng Internet

0

NỘI DUNG

  • Mô hình TCP/IP
  • Mạng Internet

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích:

  • Trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP.
  • Trình bày được các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket
  • Biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6
  • Xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP
  • Trình bày được các khái niệm về Internet, các dịch vụ mạng Internet

Yêu cầu:

  • Học viên tham gia học tập đầy đủ.
  • Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng

Chi tiết Slide  Video (sẽ xem được các hiệu ứng)

Chúc các bạn học tốt!

SHARE

LEAVE A REPLY