Slide bài giảng Mạng diện rộng WAN

0

NỘI DUNG Mạng diện rộng WAN

  • Giới thiệu mạng WAN
  • Công nghệ kết nối mạng WAN
  • Định tuyến trong mạng WAN
  • Các công nghệ truyền dẫn

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

  • Giúp sinh viên nắm được kiến thức về mạng WAN.
  • Trình bày được các công nghệ kết nối mạng WAN
  • Trình bày được các phương thức định tuyến trong mạng WAN
  • Nhận biết được các công nghệ truyền dẫn.

Yêu cầu:

  • Học viên tham gia học tập đầy đủ.
  • Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng

Sự cần thiết kết nối liên mạng

Xuất phát từ nhu cầu trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên dùng chung, vì vậy đòi hỏi hoạt động truyền thông không chỉ dừng lại ở phạm vi một mạng cục bộ mà phải vươn tới khuôn khổ một vùng, quốc gia và quốc tế.

Liên mạng (internetworking) là một tập các mạng riêng lẻ được nối với nhau bởi các thiết bị mạng trung gian, có chức năng như là một mạng đơn.

Các mạng thành phần tạo nên liên mạng được gọi là mạng con (Subnetworks), Các thiết bị được nối đến các mạng con được gọi là hệ thống đầu cuối (End nodes) và những thiết bị nối các mạng con lại với nhau được gọi là các thiết bị liên kết liên mạng (Intermediate nodes).

Giới thiệu mạng WAN

Mạng WAN là mạng thường được lắp đặt trong phạm vi một hoặc nhiều quốc gia như Intranet phục vụ cho các công ty lớn, ngành kinh tế có bán kính hoạt động lớn, có thể liên kết nhiều mạng LAN, MAN, đường truyền có thể sử dụng cơ sở hạ tầng của viễn thông.

Chi tiết Slide

Chúc các bạn học tốt!

SHARE

LEAVE A REPLY