Slide bài giảng An toàn thông tin mạng máy tính

0

NỘI DUNG

 • Tổng quan ATTT
 • Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến
 • Giới thiệu các kỹ thuật mã hóa, bảo mật và xác thực
 • Giới thiệu các giao thức Bảo mật Web, Mail
 • Tường lửa và Kỹ thuật mạng riêng ảo

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Trình bày được các vấn đề của ATTT.
 • Nhận biết được các kỹ thuật tấn công cơ bản.
 • Trình bày được các cơ chế mã hóa, bảo mật.
 • Trình bày được các giao thức an toàn trên mạng Internet

Yêu cầu:

 • Học viên tham gia học tập đầy đủ.
 • Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng

Tổng quan ATTT

Sự cấn thiết phải có an ninh mạng

Các yếu tố đảm bảo an toàn thông tin

Mối đe dọa an ninh mạng (Threat)

Lỗ hổng hệ thống (Vulnerable)

Nguy cơ hệ thống (Risk)

Đánh giá nguy cơ hệ thống

Chi tiết Slide


Chúc các bạn học tốt!

SHARE

LEAVE A REPLY