Hướng dẫn Hoạch định địa chỉ IP và Triển khai dịch vụ DHCP

0

Hướng dẫn Hoạch định địa chỉ IP và Triển khai dịch vụ DHCP

Các bạn xem trong phần 4 của khóa học Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT – ngàn doanh nghiệp cần.

Phần 4 – Thiết bị mạng
Các thiết bị mạng thông dụng
Các phương thức kết nối hệ thống mạng
TCP/IP – IP ADDRESS
Kết nối mạng internet
Cách chia sẻ mạng

và xem thêm các nội dung sau:

Chia IPv4 kỳ 1 và Chia IPv4 – kỳ 2

Hướng dẫn chia mạng con

Triển khai Dịch vụ DHCP trên Windows Server 2016

Cấu hình DHCP trên Linux

DHCP Failover trên Windows Server 2016

SHARE

LEAVE A REPLY