Sunday, August 18, 2019
Tags 5 vùng nhớ trong C/C++

Tag: 5 vùng nhớ trong C/C++

Trong ngôn ngữ C/C++ có bao nhiêu vùng nhớ (Memory layout)

Trong ngôn ngữ C/C++ có bao nhiêu vùng nhớ (Memory layout)? Đây là câu hỏi để phân biệt bạn là Junior hay là Senior bạn...