Sunday, August 18, 2019
Tags Additional Domain Controller (ADC) là gì?

Tag: Additional Domain Controller (ADC) là gì?

Khi nào thì cần triển khai Additional Domain Controller ?

Additional Domain Controller (ADC) là gì? Tại sao ta cần phải có Additional Domain Controller (ADC) ? sao đây chúng ta cùng làm rõ...