Tags ANDROID

Tag: ANDROID

Android – Fragments

Một Fragment là một cái  activity cho phép nhiều mô đun activity design. Sẽ không sai nếu chúng ta nói, một fragment là một loại...

Ví dụ về Content Providers

Ví dụ này sẽ giải thích cách tạo ContentProvider của riêng bạn. Chúng ta hãy làm theo các bước sau - STT Mô tả 1 Bạn sẽ sử dụng...

Tuyển dụng đào tạo PHP, JAVA, IOS, ANDROID, FRONT-END, RUBY ON RAILS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Chúng tôi là Chi nhánh Công ty Cổ phần GMO-Z.com...