Thursday, June 4, 2020
Tags Các startup huy động được số vốn bằng ICO

Tag: Các startup huy động được số vốn bằng ICO

Các startup huy động được số vốn bằng ICO lớn nhất hiện nay

Tương tự như IPO (niêm yết cổ phiếu lần đầu), mục tiêu của ICO là huy động vốn từ công chúng nhưng thay vì...