Thursday, June 4, 2020
Tags Cách gõ dấu tiếng việt

Tag: cách gõ dấu tiếng việt

Kỹ năng đánh máy bằng 10 ngón tay

Trong những kỹ năng sử dụng máy vi tính, Kỹ năng đánh máy bằng 10 ngón tay, kỹ năng gõ phím nhanh, chính xác...