Sunday, May 31, 2020
Tags Cách trình bày luận văn

Tag: Cách trình bày luận văn

DoAn_luanVan

Cách viết chương khảo sát trong khóa luận, luận văn

Trong khoá luận, luận văn, thông thường có một chương quan trọng gọi là khảo sát và các công việc liên quan. Đây là...
DoAn_luanVan

Hướng dẫn cách viết đồ án tốt nghiệp và môn học

Đồ án tốt nghiệp/môn học là gì ? Thông thường đồ án tốt nghiệp/môn học là một bài viết dài. Mục tiêu của nó là...