Thursday, June 4, 2020
Tags Canh chỉnh lề trên excel

Tag: canh chỉnh lề trên excel

Hướng dẫn in và tùy chỉnh môi trường làm việc trong Excel

In ấn Excel có các chế độ hiển thị là Nornal View, Page Layout, Page Break Preview, Full screen và Custom View. Để chọn chế...