Monday, June 1, 2020
Tags Chèn tự động ngày giờ vào word

Tag: Chèn tự động ngày giờ vào word

Chèn tự động ngày giờ vào word

Chèn thời gian hay ngày tháng vào file văn bản Word là cách để bạn có thể luôn tự động cập nhật ngày giờ...