Tuesday, June 2, 2020
Tags Chọn môn học

Tag: Chọn môn học

DoAn_luanVan

Hướng dẫn đăng ký học phần cho Sinh viên khoa công nghệ thông tin

Định hướng học tập là một trong những kỹ năng quan trọng đối với sinh viên. Việc định hướng môn học đúng đắn, khoa...