Thursday, June 4, 2020
Tags Chrome

Tag: chrome

Vô hiệu hóa tính năng reload tab của Chrome

Có lẻ Google Chrome là trình duyệt đang chiếm thế cực mạnh trong thế giới Browsers nói riêng và Internet nói chung. Các tính...