Sunday, August 18, 2019
Tags Computer Networks

Tag: Computer Networks

Hướng dẫn học online trên oktot.net

Hướng dẫn học online trên oktot.net Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn học online các khóa học free trên oktot. để vào học...

Mạng máy tính

Sau khi học xong học phần Mạng máy tính, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức cơ...

Hướng dẫn scan port với Zenmap

Nmap là một công cụ khá hữu ích dành cho người làm chuyên về ngành security. Nmap có khả năng quét các hệ...
mangmaytinh

Mạng máy tính (Computer Networks)

MẠNG MÁY TÍNH (Computer Networks) NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI Chương 3:...