Sunday, August 18, 2019
Tags Công cụ Grub4Dos

Tag: công cụ Grub4Dos

Bộ công cụ làm USB Bootable

Trong một bài viết mình có đăng trên trang web oktot.net (bạn có thể xem lại tại Hướng dẫn tạo USB Bootable đa chức năng),...