Sunday, August 18, 2019
Tags Decision tree

Tag: decision tree

Áp dụng giải thuật ID3 vào bài toán dự đoán

 Học máy là hướng tiếp cận trong đó thay vì con người phải chỉ ra những tri thức cần thiết để giải quyết bài...

Cây quyết định và giải thuật ID3

Giới thiệu về cây quyết định Trong lý thuyết quyết định (chẳng hạn quản lí rủi ro), một cây quyết định (Decision Tree) là một...

Ví dụ về thuật toán Quinlan

Thuật toán Quinlan Thuật toán Quinlan quyết định thuộc tính phân hoạch bằng cách xây dựng các vector đặc trưng cho mỗi giá trị của...