Thursday, July 18, 2019
Tags Enums trong C#

Tag: Enums trong C#

csharp

Enums trong C#

Enums trong C# là gì ? Enum là từ khoá dùng để khai báo một kiểu liệt kê (Enumeration). Kiểu liệt kê là một tập...