Sunday, May 31, 2020
Tags Fotor

Tag: Fotor

Đổi kích thước ảnh trong Photoshop

Chỉnh sửa ảnh bao gồm thay đổi kích thước ảnh hiện nay có rất nhiều phần mềm làm được như Photoshop, PhotoScape, Fotor hay...