Sunday, August 18, 2019
Tags Giải thuật ID3

Tag: giải thuật ID3

Giải thuật ID3 – Bài tập

Để hiểu rõ hơn về các Giải thuật ID3 chúng ta cùng thực hiện các bài tập nhé BÀI 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy...

Áp dụng giải thuật ID3 vào bài toán dự đoán

 Học máy là hướng tiếp cận trong đó thay vì con người phải chỉ ra những tri thức cần thiết để giải quyết bài...

Cây quyết định và giải thuật ID3

Giới thiệu về cây quyết định Trong lý thuyết quyết định (chẳng hạn quản lí rủi ro), một cây quyết định (Decision Tree) là một...