Thursday, June 4, 2020
Tags GlusterFS

Tag: GlusterFS

Triển khai GlusterFS

1       Giới thiệu các hình thức lưu trữ 1.1      Direct Attached Storage (DAS) Direct attached storage (DAS) là cách lưu trữ mà chúng ta đã quen...

Công nghệ RAID

1       RAID LÀ GÌ? RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks hoặc Redundant Arrays of Independent Disks) là hình thức cho phép gom nhiều ổ đĩa...