Thursday, July 18, 2019
Tags Gõ công thức toán học (Equation) trong word

Tag: Gõ công thức toán học (Equation) trong word

word

Soạn thảo công thức toán học và Gõ tắt – sửa lỗi tự động...

Soạn thảo công thức toán học (Equation) Để soạn thảo công thức toán học, thực hiện: Bước 1: đặt con trỏ vào vị trí muốn...