Tuesday, April 7, 2020
Tags Proof of Work

Tag: Proof of Work

Proof of Work, Proof of Stake và các thuật ngữ cần biết trong BLOCKCHAIN

Blockchain là một cuốn sổ ghi chép mọi dữ liệu, giao dịch và bất cứ ai cũng có thể mở sổ ra xem tất...