Deploy Windows 10 with the Microsoft Deployment Toolkit (Manual)

0

Xin chào! Tôi là Võ Tình Thương.

Hôm nay, Oktot.com sẽ tiếp tục gửi đến cho bạn một hướng dẫn khác với việc deploy OS cho nhiều client. Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện việc deploy hoàn toàn tự động bằng cách dùng script để tối ưu các bước.

Ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn cách làm kiểu truyền thống, tức bạn phải thiết lập ở từng máy cụ thể.

Ta sử dụng lại mô hình cũ. Điều khác biệt là ở bước chuẩn bị tạo ISO cài đặt.

Ta bắt đầu.

 Như vậy, sau một số bước cấu hình, ta đã cài đặt thành công Windows 10 sử dụng MDT.

LEAVE A REPLY