Sunday, May 31, 2020
Tags Background cho một layer

Tag: Background cho một layer

Cách đổ màu Foreground, Background cho một layer

Khi làm việc với phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop, các thao tác nhỏ nhặt và đơn giản cũng có thể làm cản trở...