Thursday, July 18, 2019
Tags Bitcoin chia tach

Tag: bitcoin chia tach

Bitcoin phân tách lần 2 và sự ra đời của bitcoin gold (BTG)

Bitcoin sẽ chia tách một lần nữa vào tháng 11 này, dự tính là sẽ có một đồng tiền khác được gọi là Bitcoin...