Wednesday, June 3, 2020
Tags Cài đặt Windows Server 2016

Tag: cài đặt Windows Server 2016

Cài đặt Windows Server 2016/2012/2008/2003

Cài đặt Windows Server 2016 Xem thêm các tính năng mới trên Windows server 2016 tại đây Video hướng dẫn: I. Chuẩn bị: - File iso cài đặt...