Sunday, August 18, 2019
Tags Cay quyet dinh

Tag: cay quyet dinh

Thuật toán cây quyết định C4.5

Thuật toán cây quyết định Thuật toán cây quyết định cho ra kết quả là một tập luật của những dữ liệu huấn luyện có...

Giải thuật Độ hỗn loạn trung bình – Bài tập

Bài 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật. Sau khi test lấn 1, ta có bảng dữ liệu nhỏ hơn ...

Giải thuật ID3 – Bài tập

Để hiểu rõ hơn về các Giải thuật ID3 chúng ta cùng thực hiện các bài tập nhé BÀI 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy...

Cây quyết định và giải thuật ID3

Giới thiệu về cây quyết định Trong lý thuyết quyết định (chẳng hạn quản lí rủi ro), một cây quyết định (Decision Tree) là một...

Ví dụ về thuật toán Quinlan

Thuật toán Quinlan Thuật toán Quinlan quyết định thuộc tính phân hoạch bằng cách xây dựng các vector đặc trưng cho mỗi giá trị của...