Monday, June 1, 2020
Tags Chọn ngành

Tag: Chọn ngành

mangmaytinh

Sự khác biệt giữa chuyên ngành mạng và công nghệ phần mềm

Một Hệ thống thông tin có thể chia làm 3 đối tượng con người là người dùng (user), người lập trình (programmer) và người...