Sunday, May 31, 2020
Tags Ctf

Tag: ctf

[Write-up] picoCTF 2017 – Level 1 – Digital Camouflage

Ta bắt đầu vào bài đầu tiên của cuộc thi. Khác với 2013 và 2014, picoCTF 2017 có tổng cộng 4 level, với các...

[Write-up] picoCTF 2017 – Tutorial 1, 2 và 3

Để có cái nhìn tổng quan về CTF (Capture The Flag) cho những bạn mong muốn tìm hiểu, tôi quyết định viết thử một...

Whitehat Challenge 01 – For001 write-up

Bên Whitehat của BKAV tổ chức Challenge mỗi tháng. Ta cùng thử giải một bài đơn giản. Ta có đề bài như sau: Như bạn thấy,...