Sunday, August 18, 2019
Tags Giai thuat cay quyet dinh

Tag: giai thuat cay quyet dinh

Giải thuật Độ hỗn loạn trung bình – Bài tập

Bài 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật. Sau khi test lấn 1, ta có bảng dữ liệu nhỏ hơn ...

Giải thuật ID3 – Bài tập

Để hiểu rõ hơn về các Giải thuật ID3 chúng ta cùng thực hiện các bài tập nhé BÀI 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy...

Thuật toán Quinlan – Bài tập

Một số ví dụ áp dụng giải thuật Quinlan: Bài 1:  Giải Vector đặc trưng cho các thuộc tính: Thuộc tính: Màu tóc VTóc (vàng) = (T(vàng,cháy nắng),T(vàng, không...