Sunday, May 31, 2020
Tags Học quản trị mạng

Tag: Học quản trị mạng

Hướng dẫn scan port với Zenmap

Nmap là một công cụ khá hữu ích dành cho người làm chuyên về ngành security. Nmap có khả năng quét các hệ...
system administrator

Quản trị viên hệ thống mạng là gì ? Làm sao để đạt được...

Quản trị viên hệ thống (system administrator hoặc sysadmin) là người chịu trách nhiệm cho việc bảo trì, cấu hình và duy trì hoạt...