Thursday, June 4, 2020
Tags Firewall Pfsense

Tag: Firewall Pfsense

Hướng dẫn cài đặt Firewall pfSense

Mô hình triển khai hệ thống Firewall Pfsense Mô hình triển khai Firewall pfSense Mô hình gồm 4 máy: Máy pfSense có 3 card mạng là...

Các tính năng của Firewall Pfsense

Với các tính năng linh hoạt, pfSense được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau trên thực tế. Giá thành triển khai thấp...

Giới thiệu Firewall Pfsense

Pfsense Firewall là một phần mềm mã nguồn mở dựa trên hệ điều hành FreeBSD. Pfsense Firewall với sự giúp đỡ của hệ thống...